Kilka słów o naszej organizacji:

Celem WOPR Wojewódzkiego jest organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych polegających w szczególności na udzielaniu pomocy oraz ratowaniu osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

Dane naszego OPP: