Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie wszelkich działań mających na celu ochronę zdrowotną i socjalną ludzi, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działania mające na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspieranie służby zdrowia, opieki socjalnej a nadto wspieranie i organizowanie kultury, nauki, kształcenia, wspierania i upowszechniania wypoczynku, kultury fizycznej i sportu szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz działanie na rzecz rodzin.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.