Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja realizuje następujące cele: a) umacnia praworządność chroniąc prawa i wolności człowieka i obywatela, b) urzeczywistnia wizję społeczeństwa obywatelskiego, c\) wspiera proces jednoczenia Europy, d) organizuje pomoc studentom i absolwentom szkół wyższych w doskonaleniu umiejętności zawodowych i podejmowaniu pracy, w szczególności w zawodach prawniczych.

Dane naszego OPP: