Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspieranie działań Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie inwestycji budowlano-remontowych i aparaturowych oraz poprzez zakup leków i materiałów. 2 . Finansowanie pobytu w Hostelu dla Matki z Dzieckiem Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu rodziców dzieci leczonych w Oddziale Transplantacji Szpiku. 3 . Pomoc dzieciom po transplantacji i ich rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 4 . Wspieranie ustawicznego szkolenia lekarzy, pielęgniarek, biotechnologów i innego personelu medycznego. 5 . Wspieranie Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej UM w Poznaniu w zakresie wdrażania nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych koniecznych do poprawy wyników leczenia. 6 . Wspieranie badań naukowych w dziedzinie transplantacji szpiku, onkologii i hematologii dziecięcej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.