Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki społecznej. 2 . Działalność społeczna lokalna i sąsiedzka. 3 . Działalność polegająca na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp. 4 . Działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej oraz pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży. 5 . Pomoc społeczna dla dzieci, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz organizowanie kolonii i półkolonii. 6 . Działalność w celu poprawy sytuacji grup mniejszościowych. 7 . Prowadzenie stołówek.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.