Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu jest organizacja imprez kulturalnych, integracja środowisk polonijnych na Kresach, wydawnictwo biuletynu informacyjnego wrocławskiego oddziału TMLiKPW "Życie Kresowian", ochrona pamiątek i przedmiotów związanych ze Lwowem i Kresami oraz zabytków kultury sakralnej na Terenie Kresów, organizacja wystaw historycznych w szkołach i klubach. Przedmiotem działalności Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich we Wrocławiu jest organizacja imprez kulturalnych, integracja środowisk polonijnych na Kresach, wydawnictwo biuletynu informacyjnego wrocławskiego oddziału TMLiKPW "Życie Kresowian", ochrona pamiątek i przedmiotów związanych ze Lwowem i Kresami oraz zabytków kultury sakralnej na Terenie Kresów, organizacja wystaw historycznych w szkołach i klubach.

Dane naszego OPP: