Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Świadczenie pomocy socjalnej, psychologicznej i prozdrowotnej rodzinie. 2 . Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoprofilaktyki, ochrony i profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej, psychoedukacji, resocjalizacji, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej. 3 . Wspieranie środowisk zawodowych, instytucji oraz organizacji społecznych świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.