Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wspomaganie rozwoju gospodarczego w województwie lubelskim

Nasza strona www: www.fpcp.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności inspirowania, tworzenia i wspierania MMŚP 2 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy 3 . Nauki , edukacji, oświaty i wychowania 4 . Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 5 . Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 6 . Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 7 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społ. lokalnych 8 . Promocja i organizacja wolontariatu 9 . Działania na rzecz ochrony środowiska i efektywności ekologicznej 10 . Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe w wyżej wymienionej dział. pożytku publicznego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.