Kilka słów o naszej organizacji:

tworzenie materiałów upowszechniających wiedzę o działalności i osiągnięciach Fundacji oraz o Gimnazjum i Liceum, o Łodzi i województwie łódzkim, we wszystkich formach, rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, obejmujące przekazanie regulaminów i druków oraz pomoc w ich wypełnieniu, organizowanie wykładów z profilaktyki chorób, pozyskiwanie funduszy z PFRON, organizowanie wykładów z zakresu językoznawstwa, religioznawstwa, filmu, historii, tańca, ochrony środowiska oraz promujących kulturę fizyczną i sport

Dane naszego OPP: