Kilka słów o naszej organizacji:

a. niesienie pomocy duchownej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej, b. prowadzenie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej, c. inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki, d. wspieranie działalności Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo w zakresie kultu religijnego; e. samodzielna działalność kultu religijnego

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.