Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ WYRÓWNANIA SZANS OSÓ0011 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ , TWORZENIA WARUNKÓW PRZESTRZEGANIA WOBEC NICH PRAW CZŁOWIEKA , PROWADZENIA ICH KU AKTYWNEMU UCZESTNICTWU W ŻYCIU SPOŁECZNYM ORAZ WSPIERANIA ICH RODZIN .

Dane naszego OPP: