Kilka słów o naszej organizacji:

ochrona i promocja zdrowia, pomoc społeczna, świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez wyposażanie zakładów opieki zdrowotnej w sprzęt medyczny służący rehabilitacji tych osób, ochrona środowiska, działalność charytatywna, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu, wspomaganie rozwoju bazy materialnej oraz zadań lecznictwa i ratownictwa medycznego, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizowanie społeczeństwa do ofiarności na realizację ww. celów, wyrażanie opinii o działalności i potrzebach lecznictwa, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.