Kilka słów o naszej organizacji:

Celem OZŻ jest : 1 - organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach, 2 - podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego, 3 - prowadzenie działalności wychowawczej, oświatowej, sportowej i turystycznej oraz rozbudzanie zainteresowania problemami żeglarstwa, gospodarki morskiej i wodnej, 4 - umożliwienie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, 5 - upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i ekologii.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.