Kilka słów o naszej organizacji:

Animowanie działań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu edukacji w rozumieniu idei Towarzystwa, a w szczególności: - dążenie do urzeczywistnienia ideału własnej osoby poprzez samowychowanie i samoedukację, - dążenie do dostosowania programów, metod i organizacji edukacji do warunków środowiskowych i możliwości psychofizycznych osób uczących się, - dążenie do rozwoju człowieka zgodnie z jego indywidualnymi zainteresowaniami.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.