Kilka słów o naszej organizacji:

Celem, czyli misją 0dnku jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności, racjonalne wykorzystywanie pozyskanej żywności na rzecz społeczności, grup, rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zmniejszanie obszarów głodu i niedożywienia oraz propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od złych nawyków i uzależnień, przy aktywizacji społecznej lokalnych środowisk.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.