Kilka słów o naszej organizacji:

Celami działania W-M PZPN są: 1 . Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w województwie warmińsko-mazurskim. 2 . Koordynacja i integracja działań organów Związku i ich członków celem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym. 3 . Ochrona praw i interesów członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów ds. piłkarzy oraz działaczy piłkarskich w szczególności wobec władz samorządowych i sportowych, a także innych stowarzyszeń i organizacji. 4 . Wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport piłki nożnej przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, szczególnie alkoholizmowi i narkomanii.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.