Kilka słów o naszej organizacji:

a) szkolenie w zakresie sportu, realizacja celów i zadań w zakresie kultury fizycznej , a przede wszystkim dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz zaspakajanie potrzeb rywalizacji i współzawodnictwa sportowego , działalność sportowa ukierunkowana na rozwój fizyczny i wartości etyczno-moralnych oraz rozwój sportu wyczynowego i stałe podnoszenie jego poziomu, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu b)pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie działalności statutowej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.