Kilka słów o naszej organizacji:

Działania w celu udzielania pomocy materialnej, terapeutycznej, edukacyjnej i innej ludziom potrzebującym pomocy oraz ich rodzinom. Wspieranie działań organizacji pozarządowych, których celem jest świadczenie usług socjalnych przez poradnictwo, szkolenie oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej. Wspieranie dydaktycznej i wychowawczej pracy świetlic środowiskowych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.