Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest: 1 - Pomoc młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej oraz niedostosowanej społecznie. 2 - Popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży. 3 - Pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz: -promocji modelu życia wolnego od uzależnień; -poprawy relacji międzyludzkich; - krzewienia idei demokracji i samorządności. 4 - Wspieranie młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia -integracja europejska

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.