Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Kultywowanie dorobku i osiągnięć Ziemi Okocimskiej, pielęgnowanie oraz otaczanie opieką zabytków, pamiątek i pomników przyrody 2 . Współtworzenie i współudział w przedsięwzięciach o charakterze społeczno 0374 gospodarczym, kulturalnym, oświatowym i sportowym 3 . Rozwijanie wśród społeczeństwa aktywnych postaw i działania w zakresie realizacji, zadań gospodarczych, kulturalnych i ochrony środowiska.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.