Kilka słów o naszej organizacji:

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest: -ROZWÓJ KARATE NA TERENIE DZIAŁANIA KLU0c068 -CZYNNY UDZIAŁ W ŻYCIU SPORTOWYM, KULTURALNYM I GOSPODARCZYM WOJEWÓDZTWA I KRAJU -KSZTAŁTOWANIE U CZŁONKÓW KLU0c068 WYSOKICH WARTOŚCI MORALNYCH I FIZYCZNYCH -UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE REKREACJI RUCHOWEJ I TURYSTYKI -PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU -DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓ0011 NIEPEŁNOSPRAWNYCH -DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA -DZIAŁANIA W ZAKRESIE WYCHOWANIA, POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ

Dane naszego OPP: