Kilka słów o naszej organizacji:

W 2016 r. działalność Stowarzyszenia polegała na prowadzeniu dwóch Galerii Fotografii \(STYLOWY i RATUSZ) w Zamościu, organizacji wystaw; organizacji zebrań dyskusyjnych i odczytów; organizacji wyjazdów rekreacyjno- fotograficznych; upowszechnianiu kultury za pomocą fotografii; organizowaniu imprez artystycznych; wypożyczaniu i przygotowywaniu wystaw fotograficznych; wypożyczaniu sprzętu będącego własnością ZTF; prowadzeniu wykładów, konsultacji warsztatów i szkoleń fotograficznych; organizowanie plenerów i konkursów fotograficznych; wykonywaniu zdjęć do wydawnictw i na strony internetowe.

Dane naszego OPP: