Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą wśród mieszkańców miasta i gminy w celu: a) zapewnia młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, b) kształtowania u członków Klubu wysokich wartości moralnych, fizycznych i intelektualnych, c) zapewnia ogółowi mieszkańców przeżyć sportowych (widowisk, imprez) o wysokich walorach estetycznych, wypoczynkowych i integracyjnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.