Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności 0dnku Żywności jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia oraz marnotrawstwu żywności poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących w oparciu o podmioty prowadzące działalność charytatywno-opiekuńczą. Realizujemy swoją misję we współpracy z organizacjami, instytucjami i placówkami dobroczynnymi, bez względu na ich orientację polityczną i religijną. Gromadzimy i rozdzielamy dary w formie pełnowartościowej żywności, od wszelkich podmiotów gospodarczych (producentów, handlowców) z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa, wymogów higieny i norm sanitarno-epidemiologicznych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.