Kilka słów o naszej organizacji:

Działanie na rzecz ekologii i humanitarnej ochrony zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt. Zapobieganie rażącemu zaniedbaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec świata zwierząt, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich, wolno żyjących. Powoływanie inspektorów ds. ochrony zwierząt. Promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.