Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wyposażenie oraz uruchomienie Domu Opieki Dożywotniej dla osób głęboko upośledzonych

Uruchomienie i utrzymywanie Domu dla zapewnienia dożywotniego pobytu i indywidualnego osiągania poprawy stanu zdrowia i rozwoju osób upośledzonych, w atmosferze poszanowania i godności.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe: Celem Fundacji jest świadczenie stałej opieki i wszechstronnej pomocy osobom znacznie upośledzonym umysłowo i fizycznie, zamieszkałym w Ośrodku Opieki Rodzinnej Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie, dla zapewnienia im bytu, jako dożywotnim podopiecznym (pensjonariuszom), oraz ułatwianie im, stosownie do ich indywidualnych możliwości, osiągania poprawy stanu zdrowia i indywidualnego rozwoju \(§ 4 Statutu\). 2 . Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacja realizuje cele statutowe poprzez działalność w następujących formach i obszarach: szeroko rozumiane wsparcie dla podopiecznych (oraz ich rodzin), którzy stracili czasowo lub na stałe rodziców lub opiekunów, zajęcia rehabilitacyjne i rewalidacyjne, wyjazdy na zgrupowania i obozy, warsztaty terapii zajęciowej (psychoterapia-arteterapia), aktywizacja artystyczna (malarstwo, pantomima, teatr, plenery, wystawy), poszukiwanie partnera celem dokończenia, prowadzeniu i utrzymaniu Domu Opieki Rodzinnej dla osób upośledzonych zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Widłakowej 58 . W bieżącym roku prowadzono systematyczne spotkania informacyjne i rehabilitacyjne z rodzinami podopiecznych. Zorganizowano serię wyjazdów plenerowych dla podopiecznych. Zorganizowano wernisaż artystyczny w galerio-kawiarni ul. Garncarska. W związku z podpisaniem porozumienia z firmą Cama celem dokończenia budowy oraz uruchomienia Domu na Widłakowej 58 podjęto szereg działań celem ustalenia zakresu umowy prawno-notarialnej, zagospodarowania budynku oraz otoczenia \(inwentaryzacja architektoniczna budynku, kosztorys, ustalenia formalno-materialne dotyczące wydzielenia budynku na działalność obu Fundacji). W marcu firma Cama wycofała się ze współpracy. Nawiązano kontakty z potencjalnymi 3 partnerami \(Fundacja Chleb Życia, Fundacja dla Oparzonych, prywatna firma deweloperska) oraz podjęto wstępne ustalenia o potencjalnej współpracy. Dom i działka (systematyczna konserwacja, koszenie, naprawa drzwi i okna, wymiana zasilania systemu alarmowego\). Reklama: Kontynuacja pozycjonowania strony. Podtrzymywanie kontaktów z TVN, Radiem Kraków, Dziennikiem Polskim, Gazetą Wyborczą i Gościem Niedzielnym.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.