Kilka słów o naszej organizacji:

a. realizowanie i inspirowanie działań charytatywnych na rzecz osób starszych, ubogich i sierot oraz wszystkich innych znajdujących się w potrzebie, b. uczestniczenie w realizacji programów i inicjatyw na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej, oraz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, c. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; d. inspirowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; e. krzewienie wzorców etycznych opartych na przyjaźni, miłości i prawdzie, f. tworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw do kształtowania wśród swych członków i w otoczeniu Stowarzyszenia wyznawanych wartości etycznych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.