Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 -Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych dla zaspakajania potrzeb potrzebującyc 2 /Dystrybucja w/w dóbr 3 -Współdziałania z instytucjami i organizacjami działającymi na polu pomocy społecznej 4 -Wyszukiwanie osób którym pomoc jest niezbędna 5 -Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 6 -Działalność charytatywna 7 -Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.