Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Związku jest: 1 . realizowanie zadań publicznych określonych wytycznymi władz państwowych i władz Szkolnego Związku Sportowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 2 . uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli, 3 . krzewienie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz edukacji ekologicznej, 4 . rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, 5 . integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej,

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.