Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest: organizowanie i propagowanie piłki ręcznej oraz wychowania fizycznego poprzez tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, opiekę nad młodzieżą szkolną oraz współdziałanie w tym kierunku z organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Dane naszego OPP: