Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie w roku 2016 podjęło działania na rzecz zmniejszenia liczby zagrożeń, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Podjęto działania na rzecz ograniczenia przestępczości pospolitej.Organizacja turniejów i zawodów roku 2016 przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina- Bezpieczny Powiat miała na celu kształtowanie w społeczności lokalnej odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa dla funkcjonariuszy straży pożarnej i policji przyczyniło się do usprawnienia pracy tych służb. Biorąc udział w projektach rozwijano przede wszystkim dobrego kontaktu pomiędzy mieszkańcami powiatu a instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo publiczne mieszkańców powiatu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej *dofinansowanie Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej " Młodzież zapobiega pożarom" 038edofinansowanie Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Udział w projekcie "Dzień Bezpieczeństwa" Uczestnictwo w "Powiatowych Dniach Organizacji Pozarządowych NGO" W ramach projektu"Nie dla czadu" zakupiono czujki tlenku węgla i dymu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.