Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Wielkopolskiego Związku Kolarskiego jest: 1 . Upowszechnianie, rozwój i popularyzacja kolarstwa na terenie swojego działania. 2 . Prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków Związku oraz ogółu społeczności w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.