Kilka słów o naszej organizacji:

1 . prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności dotyczących żeglarstwa i innych sportów wodnych. 2 . organizację zawodów, rejsów, spływów oraz innych imprez turystycznych i sportowych. 3 . prowadzenie działalności propagandowej i informacyjnej. 4 . kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych. 5 . pozyskiwanie, budowę, naprawę i konserwację sprzętu pływającego i jego wyposażenia wykorzystywanego w działalności Klubu. 6 . pozyskiwanie, remonty i utrzymywanie obiektów, urządzeń oraz sprzętu niezbędnych dla działalności Klubu.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.