Kilka słów o naszej organizacji:

Organizacja działa na polu pomocy społecznej, a statutowym celem jego działania jest między innymi: -rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin wymagających wsparcia

Dane naszego OPP: