Kilka słów o naszej organizacji:

- promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc rzeczowa i materialna dla członków stowarzyszenia oraz osób ubogich, - imprezy sportowe dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, - imprezy rozrywkowe i rekreacyjne dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, - tworzenie warunków jak najlepszych wszechstronnego rozwoju, opieki, rehabilitacji, nauczania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, - dażenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w zyciu społecznym oraz zawodowym, - przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z zycia społecznego i zawodowego, - zmiane negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.