Kilka słów o naszej organizacji:

- działalność charytatywna, - ochrona i promocja zdrowia, - działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, - wspieranie nauki, edukacji, sportu, oświaty i wychowania, - wspieranie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, - pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, - pomoc społeczna, - ochrona zabytków.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.