Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest pomoc medyczna, psychologiczna, socjalna i materialna osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Stowarzyszenie realizować będzie działania mające na celu rehabilitację osób z tymi zaburzeniami, ich integrację z otoczeniem a także podejmować działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu się tych zaburzeń.

Dane naszego OPP: