Kilka słów o naszej organizacji:

Szeroka popularyzacja tańca towarzyskiego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Tworzenie warunków do czynnego uczestnictwa w-w grup w zajęciach tańca towarzyskiego. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzięki uczestnictwu w różnych formach współzawodnictwa jak również wypracowanie wśród społeczeństwa poczucia piękna i elegancji związanej z tańcem towarzyskim. Poszerzenie wiedzy na temat historii poszczególnych tańców towarzyskich ich rodowodu i zasięgu geograficznego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.