Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) rozwój i krzewienie wśród członków i społeczeństwa kultury muzycznej, wokalnej i artystycznej, 2 \) gromadzenie, katalogowanie dorobku kulturalnego, historycznego i muzycznego miasta Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego, 3 ) prowadzenie działań na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury oraz renowacja zabytków, grobów i pomników, 4 ) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społeczno-kulturalnej, oświatowej, turystycznej mieszkańców miasta Radzyń Podlaski i powiatu radzyńskiego.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.