Kilka słów o naszej organizacji:

Celem TKŻ jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, popularyzacja turystyki żeglarskiej oraz stworzenie swoim członkom warunków do ich uprawiania.

Dane naszego OPP: