Kilka słów o naszej organizacji:

PODSTAWOWYM CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO0374 WYCHOWAWCZA NA RZECZ DZIECI DOTKNIĘTYCH I ZAGROŻONYCH ZJAWISKAMI PATOLOGII ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAPEWNIENIA IM WARUNKÓW HARMONIJNEGO ROZWOJU OSOBOWOŚCI. FUNDACJA CHRONI I WSPIERA POMOCĄ DZIECI OD CHWILI POCZĘCIA ORAZ NIEZALEŻNIE OD ICH PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ, RASOWEJ I RELIGIJNEJ. POMOC TA OBEJMUJE WSZYSTKIE SFERY ŻYCIA DZIECKA, ZARÓWNO MATERIALNĄ, PSYCHICZNĄ, JAK I DUCHOWĄ. ZASADY IDEOWE PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ DZIAŁALNOŚCI WYTYCZA KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.