Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) uczestniczenie w akcjach ratowniczych mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2 \) zorganizowanie i utrzymanie \(wraz z niezbędnym wyposażeniem bojowym) zespołu ratowniczego przeznaczonego do realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1 ,

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.