Kilka słów o naszej organizacji:

Poprawa sytuacji życiowej osób chorych psychicznie i ich rodzin w celu poprawy sytuacji życiowej tych osób poprzez prowadzenie terapii zajęciowej z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami. Oparcie w akceptacji choroby, wspieranie w powrocie do uczestnictwa w życiu społecznym oraz zawodowym-integrację osób chorych ze społeczeństwem lokalnym, wspieranie rodziny w walce z choroba psychiczną bliskich, przełamywanie w środowisku lokalnym stereotypów myślenia o ludziach z zaburzeniami psychicznymi. prowadzenie grup wsparcia dla tych osób i ich rodzin, spotkania z psychologiem, prawnikiem. pomaganie w załatwianiu spraw życiowych, organizowanie wycieczek poprzez integrację ze środowiskiem.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.