Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem działalności Towarzystwa jest: a\) udzielanie pomocy medycznej osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe b\) niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe w ich trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinom, c) działalność charytatywna, d\) ochrona i promocja zdrowia, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h\) promocja i organizacja wolontariatu i) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, j) działalność na rzecz rodziny.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.