Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Ochrona i promocja zdrowia. 2 .Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 .Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. 4 .Poprawa stanu zdrowia ludności regionu powiatu brzeskiego poprzez: a\) profilaktyczne badania diagnostyczne, b) rehabilitację leczniczą osób niepełnosprawnych. 5 .Propagowanie zdrowego stylu życia. 6 . Przeciwdziałanie innym negatywnym zjawiskom związanych z patologią społeczną \( narkomania i alkoholizm\). 7 . Prowadzenie działalności charytatywnej. 8 . Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.