Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie klubu sportowego - sekcja piłki nożnej, organizacja imprez sportowych, organizowanie wypoczynku na sportowo dla dzieci z rodzin patologicznych i biednych. Podczas wakacji wspomagamy rodziny zagrożone alkoholizmem poprzez organizację wypoczynku czynnego dla dzieci z tych rodzin. Głównym celem jest propagowanie piłki nożnej jako elementu zdrowego trybu życia oraz wskazania uczestnikom poprzez sport poprawnych zachowań oraz pracy w grupie, piętnowanie negatywnych zachowań opartych na alkoholu, papierosach i innych używkach.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.