Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych. 2 . Organizowanie i wspieranie edukacji społeczeństwa w tym zakresie. 3 . Wspieranie duszpasterstwa niepełnosprawnych ruchowo Archidiecezji Krakowskiej. 4 . Propagowanie idei miłosierdzia chrześcijańskiego tj. a) szerzenie chrześcijańskiej nauki o miłosierdziu, b) wychowanie w duchu miłosierdzia, c) krzewienie czynnej postawy miłości bliźniego. 5 . Pomoc materialna udzielana osobom niepełnosprawnym. 6 . Zapewnienie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych. 7 . Tworzenie i współtworzenie organizacyjnej i materialnej bazy zapewniającej stałą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.