Kilka słów o naszej organizacji:

a) tworzenie środowiska związanego ze zjawiskiem kulturowym, wyrastającym wokół krajoznawstwa i turystyki kwalifikowalnej b) reprezentowanie interesów środowisk wychowujących młodzież poprzez turystykę, kulturę fizyczną, sport masowy, rekreację i krajoznawstwo oraz młodzieży interesującej się nimi c) udzielanie pomocy moralnej i materialnej swoim członkom na działalność statutową, prowadzoną na rzecz ogółu społeczeństwa d) udzielenie pomocy prawnej w zakresie działalności statutowej e) podejmowanie inicjatyw wydawniczych i poligraficznych mających na celu popularyzację wychowania poprzez krajoznawstwo wśród dorosłych i samego krajoznawstwa wśród młodzieży f) podejmowanie innych inicjatyw gospodarczych mających na celu samofinansowanie się działalności Towarzystwa, zgodnie z 0398 10 pkt 2 i 3 Statutu PTK g) udzielanie pomocy charytatywnej potrzebującym jej dzieciom i młodzieży oraz działania na rzecz dzieci z grup ryzyka (np. rodziny alkoholowej\)

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.