Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej i sportu, rehabilitacji i turystyki. 2 . Udział w lokalnym i ogólnopolskim życiu sportowym, organizowanie imprez i szkolenia. 3 . Kształtowanie u członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej.

Dane naszego OPP:

Za Twoją pomoc postanowiliśmy odwdzięczyć się, zapewniając Ci wygodne, bezpieczne i bezpłatne rozliczenie. W tym celu podjęliśmy współpracę z producentem programu e-pity, który cieszy się zaufaniem milionów podatników.