Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych

Pomoc dzieciom , osobom starszym i niepełnosprawnych w pokonywaniu trudności życiowych , leczeniu i rehabilitacji.

Nasza strona www: www.wtwzk.opole .pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Imię i nazwisko

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000033786
  • e-mail: towarzystwo1@wp.pl
  • Telefon: 774539675
  • Adres: UL. ŚW. WOJCIECHA 5, 45-023 OPOLE